Dofinansowanie

Realizacja projektów z zakresu OŹE wiąże się z koniecznością poniesienia wysokich nakładów inwestycyjnych. Energia dostarczana z tego typu źródeł jest tańsza niż energia ze źródeł tradycyjnych, a oszczędności wynikające z różnicy kosztów jej uzyskania pozwalają na prawie nieodczuwalne dla budżetu finansowanie inwestycji z kredytów.

Firma Romicki Eko System od samego początku swej działalności ściśle współpracuje z Bankiem Ochrony Środowiska – liderem w zakresie finansowania inwestycji proekologicznych. 

Wynikiem tej współpracy jest ułatwienie inwestorom dostępu do preferencyjnych kredytów, umożliwiających finansowanie projektów nawet w 100% ze środków kredytowych, premii termomodernizacyjnych czy dotacji, w tym również środków z NFOŚiGW, WFOŚiGW czy RPO.

Firma Romicki Eko System pomaga w zdobyciu środków finansowych przewidzianych programami:

-NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami poprzez zapobieganie i ograniczanie emisji zanieczyszczeń oraz oszczędzanie surowców i energii. Dofinansowaniem tym mogą być objęte projekty instalacji pomp ciepła o mocy pow. 300kW.

-WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w zakresie wspierania wykorzystania źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.  Dofinansowaniem tym mogą być objęte projekty instalacji pomp ciepła o mocy pow. 60kW

RPO (Regionalny Program Operacyjny) określający formę, zasady, wysokość dofinansowania oraz

Nasza pomoc przy pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych obejmuje pełną obsługę dotyczącą kompletacji dokumentów związanych z inwestycją, złożenie odpowiedniego wniosku, wykonanie audytu energetycznego i pełen monitoring do momentu podpisania ostatecznej umowy.


Kalkulatory

Promocje
w naszej firmie

Aktualności
z branży