Fotowoltaika

Słońce jest niewyczerpalnym źródłem energii, z którego bogactwa korzystać można, między innymi, dzięki modułom fotowoltaicznym. Pierwszym poważnym zastosowaniem ogniw fotowoltaicznych było zasilanie satelitów w końcu lat 50. Zapotrzebowanie na wysoce niezawodną i czystą energię było siłą napędową do szybkiego rozwoju tej technologii na potrzeby zastosowań naziemnych. Wytwarzany w miejscu zużycia prąd pozwala na uniknięcie strat na przesyle i pozwala na rezygnację z budowy drogich linii napowietrznych. W Polsce mamy wystarczające warunki nasłonecznienia dla zastosowań fotowoltaiki nawet na skalę przemysłową, dlatego nasza firma mając siedziby w Warszawie i na śląsku (w Bielsku-Białej) zdecydowała się na instalacje fotowoltaiczne na terenie całego kraju.

Ponad 85% powierzchni naszego kraju ma nasłonecznienie ponad 3600 MJ/m2, co jest porównywalne do nasłonecznienia w Niemczech, gdzie takie ekologiczne rozwiązania są stosowane od wielu lat.

Rys. 9. Mapa rocznego promieniowania całkowitego na obszarze Polski [MJ/m2] na podstawie pomiarów IMIGW.(źródło: Barbara Bogdańsla, str 23, Atlas Klimatu Polski, pod red. H. Lorenc, Warszawa, 2005)
Rys. 9. Mapa rocznego promieniowania całkowitego na obszarze Polski [MJ/m2] na podstawie pomiarów IMIGW.(źródło: Barbara Bogdańsla, str 23, Atlas Klimatu Polski, pod red. H. Lorenc, Warszawa, 2005)

Przykłady zastosowań:

  • oświetlenie ulic,
  • telefony alarmowe na autostradach,
  • boje nawigacyjne i latarnie morskie,
  • stacje telekomunikacyjne i meteorologiczne.

Instalacje fotowoltaiczne z powodzeniem można stosować do celów mniej zaawansowanych, w miejscach, gdzie doprowadzenie sieci energetycznej jest zbyt drogie i gdy chcemy generować energię elektryczną w sposób czysty, cichy, bezawaryjny i bez kosztów.

Średni roczny wzrost produkcji ogniw fotowoltaicznych na świecie wynosi ok. 30% i obok energii wiatrowej i systemów solarnych jest najdynamiczniej rozwijającą się technologią odnawialnych źródeł energii.

Jak to działa?

 

Fotowoltaika stanowiąca jedno z odnawialnych źródeł energii pozwala na bezpośrednią zamianę energii promieniowania słonecznego na prąd elektryczny bez emisji szkodliwych substancji jak CO2, NOx, SOx, metali ciężkich itp.

Panele fotowoltaiczne zbudowane są z wielu cel, które połączono w moduły dla uzyskania większych mocy. Wytwarzają one prąd stały o napięciu od 12 do 48 V w zależności od potrzeb. Dla zwiększenia poziomu prądu ogniwa można łączyć równolegle.

Rys.10. Budowa fotowoltaicznego kolektora słonecznego.
Rys.10. Budowa fotowoltaicznego kolektora słonecznego.

W systemach autonomicznych wyprodukowana energia elektryczna magazynowana jest w akumulatorach, skąd przez falownik zasila wybrane obwody lub całe obiekty. Większość akumulatorów stosowanych w fotowoltaice to akumulatory żelowe 2V lub 12 V o żywotności ok. 10-15 lat. Urządzeniem odpowiedzialnym za prawidłowy proces ich ładowania i jednocześnie kontrolujący stan ich rozładowania jest kontroler ładowania. Aby móc wykorzystać wyprodukowany i zmagazynowany prąd stały dla potrzeb codziennych cały układ wyposażony jest w falownik odpowiadający za zamianę prądu stałego w prąd zmienny. Przetwornice do fotowoltaiki zaprojektowane są tak, by dawały optymalne parametry prądu przy stale zmniejszającym się stanie naładowania akumulatorów.

Foto 2. Instancja fotowoltaiczna na dachu budynku gospodarczego.
Foto 2. Instancja fotowoltaiczna na dachu budynku gospodarczego.

Panele fotowoltaiczne z podłączeniem do sieci energetycznej najczęściej montuje się na otwartej przestrzeni, fasadach i dachach budynków. Taka instalacja pozbawiona jest akumulatorów, a cała wyprodukowana energia elektryczna sprzedawana jest do sieci. Mimo oddziałów w Warszawie i w Bielsku-Białej, panele fotowoltaiczne montujemy na terenie całego kraju. Posługujemy się zawsze specjalistycznym sprzętem oraz narzędziami. Takie działanie daje nam gwarancję wykonania każdego zlecenia na najwyższym poziomie. Jeśli szukasz wykwalifikowanych monterów – trafiłeś w idealne miejsce.

Instalacje fotowoltaiczne zarówno autonomiczne, jak i dołączone do sieci, świetnie spisują się w układach hybrydowych, z turbiną wiatrową.

Foto 3. Naziemna instalacja fotowoltaiczna wpięta do sieci energetycznej, zastosowanie komercyjne.
Foto 3. Naziemna instalacja fotowoltaiczna wpięta do sieci energetycznej, zastosowanie komercyjne.

Zalety

 

Poza niekwestionowaną korzyścią ekologiczną płynącą ze stosowania wszystkich urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, fotoogniwa dają ponadto:

  • możliwość obniżenia, a nawet wyeliminowanie opłat za prąd,
  • możliwość łączenia w zestawy hybrydowe np. z siłowniami wiatrowymi,
  • gwarancję bezawaryjnej i bezobsługowej pracy,
  • uniezależnienie od sieci zewnętrznych,
  • możliwość zapewnienia energii elektrycznej w miejscach oddalonych od sieci energetycznych lub tam, gdzie poprowadzenie jej stanowi znaczny koszt,
  • czas eksploatacji ok. 30 lat.

Zastosowanie

 

Przykłady zastosowań instalacji fotowoltaicznych.

Kalkulatory

Promocje
w naszej firmie

Aktualności
z branży