Geologia

W geologii określenie „podpowierzchniowy” oznacza obszar od powierzchni ziemi do głębokości kilkuset metrów. Jest to obszar, który można eksploatować za pomocą kolektorów, sond spiralnych i pionowych oraz kolumn. Poniższy rysunek przedstawia charakterystykę temperatur na głębokości do 20 m.

Charakterystykę temperatur na głębokości do 20 m

Dobra znajomość geologii pozwala określić termiczne właściwości gruntu, co ułatwia wybór odpowiedniej techniki poboru ciepła.

Zgodnie z przedstawionym wykresem na głębokości ok. 1,5 m, w ciągu roku utrzymuje się temperatura w przedziale 7 - 13 °C, natomiast na głębokości ok. 18 m przez cały rok utrzymuje się temperatura ok. 10 °C.

Z reguły, temperatura wzrasta co 100 m o 2-3°C. Na głębokości 100 m temperatura wynosi ok. 12 °C, na głębokości 200 m, ok. 15 °C.Ten zakres temperatur z powodzeniem może być wykorzystany do pracy z pompą ciepła do celów ogrzewania i chłodzenia lub też przy użyciu agregatu chłodniczego do celów chłodniczych.

Kalkulatory

Promocje
w naszej firmie

Aktualności
z branży