Zalety

ZALETY STOSOWANIA AUTONOMICZNEGO SYSTEMU ZASILANIA

 • Uniezależnienie się od dostaw energii elektrycznej i wzrostu jej kosztów.
 • Możliwość instalacji w miejscach trudnodostępnych i oddalonych od sieci energetycznej.
 • Mobilność instalacji.
 • 12-15 lat bezobsługowej pracy bez spadku sprawności.
 • Brak strat na przesyle.
 • Prostota działania i łatwość montażu bez użycia specjalistycznego sprzętu.
 • Wykorzystanie niewyczerpywalnych zasobów energii słońca i wiatru.
 • Technologia ekologicznie czysta-brak jakichkolwiek zanieczyszczeń środowiska.

ZASTOSOWANIA

 • Oświetlenie domów i podjazdów.
 • Pompowanie i uzdatnianie wody.
 • Awaryjny system zasilania.
 • Zasilanie przyczep i domków campingowych, schronisk górskich i leśniczówek.
 • Zasilanie jachtów, nawigacja i łączność.
 • Zasilanie reklam, znaków drogowych i przystanków autobusowych.
 • Zasilanie urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Zasilanie w rolnictwie.
 • Ładowanie akumulatorów.
Kalkulatory

Promocje
w naszej firmie

Aktualności
z branży