Ekologia

Elementy autonomicznego systemu zasilania, do swej pracy nie wykorzystują zewnętrznego zasilania i tym samym nie przyczyniają się do wzrostu emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Wszystkie elementy składowe zestawu podlegają pełnemu recyclingowi nie wcześniej niż za 12-15 lat.

Stosowanie autonomicznego systemu zasilania ograniczy w ciągu roku emisję do atmosfery gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń stałych o wartości podane w poniższej tabeli:

Moc odbiornika[W]100250400
Roczne zużycie energii (przy pracy 12 godzin/dobę)[kWh]43810951752
Redukcja emisji gazów cieplarnianych w okresie 1 roku    
CO2[kg]5741.3683.284
SO2[kg]3,598,9714,36
NO2[kg]2,636,5710,52
Popioły i żużel[kg]31,5278,80126,08
Pyły[kg]3,99,7515,60
Kalkulatory

Promocje
w naszej firmie

Aktualności
z branży