Dlaczego Eko?

Głównymi celami zastosowania OŹE (energii wiatru, słońca i ziemi) jest:

  • redukcja emisji zanieczyszczeń, pochodzących ze spalania paliw kopalnych,
  • uniezależnienie się od konwencjonalnych źródeł energii, wzrostu ich cen i niestabilności dostaw.

Szacuje się, że zasoby złóż kopalnych źródeł energii tj.: ropy, gazu ziemnego, węgla i uranu wystarczą odpowiednio na ok. 50 lat, 70 lat, 150 lat i 25 lat. Nieuchronnym staje się wiec wzrost cen kopalin, a w konsekwencji, wzrost kosztów ogrzewania. 

Zalety:

  • łatwość obsługi,
  • kilkukrotnie niższe koszty ogrzewania rekompensujące koszty inwestycji,
  • długowieczność instalacji (ok. 30 lat)

Kraje EU od dawna kładą nacisk na ekologię, co znajduje odzwierciedlenie w strukturze zużycia paliw, gdzie OŹE pokrywają ponad 1/4 zapotrzebowania na energię.

Zużycie Paliw w Unii Europejskiej
Rys.1. Zużycie Paliw w Unii Europejskiej.

Nawet Watykan postanowił pójść z duchem czasu w kwestii alternatywnych źródeł energii. Na dachu auli Pawła VI, gdzie odbywają się papieskie audiencje generalne, umieszczone zostaną panele słoneczne. Powodem tej innowacji nie jest pragnienie ekonomicznego uniezależnienia się Stolicy Apostolskiej od sieci elektrycznej Rzymu, lecz nowa wrażliwość ekologiczna. 

"Niszczenie środowiska naturalnego, jego niewłaściwe i egoistyczne wykorzystywanie oraz agresywne przywłaszczanie sobie zasobów ziemi powoduje szkody, konflikty i wojny, właśnie dlatego, że jest owocem nieludzkiej wizji rozwoju". Benedykt XVI

Polska gospodarka energetyczna opiera się głównie na najbrudniejszym źródle energii – węglu. Jest to wprawdzie dość tanie źródło energii, ale biorąc pod uwagę efekty uboczne jego spalania (pyły, gazy, popiół itp.), dodatkowy koszt ekologiczny ponosimy wszyscy.

Zużycie Paliw w Polsce
Rys.2. Zużycie Paliw w Polsce.


Kalkulatory

Promocje
w naszej firmie

Aktualności
z branży