Bezzwrotne dotacje dla woj. mazowieckiego na budowę farm PV

Zapraszamy do skorzystania z możliwości pozyskania środków finansowych w ramach Działania 1.5. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego – „Rozwój przedsiębiorczości”. W ramach tego naboru wniosków o dotacje bezzwrotne istnieje możliwość realizacji projektów związanych z OZE [w tym budowa farm i instalacji solarnych] oraz z zakresu zwiększania efektywności energetycznej budynków należących do mikro i średnich firm poprzez termomodernizację z wymianą źródła ciepła. Zostanie on przeprowadzony w czerwcu 2013Wytyczne dla Beneficjentów stanowią, że dofinansowanie mogą otrzymać projekty o mocy do około 250 kWp.

 Celem Działania jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez dostosowanie do wymogów rynkowych, w tym zapewnienie dostępu do nowych technologii, systemów certyfikacji i jakości. W związku ze słabą konkurencyjnością podmiotów gospodarczych konieczne jest skupienie działań na bezpośrednim wspieraniu przedsiębiorczości, szczególnie w subregionach i na obszarach problemowych.

W ramach Działania przewiduje się wspieranie firm zarówno nowopowstałych, jak i funkcjonujących na rynku, w tym przedsiębiorstw zarówno z branż tradycyjnych, jak i innowacyjnych.

PRZYKŁADOWE RODZAJE PROJEKTÓW:

Działanie ukierunkowane jest na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez realizację nowych inwestycje obejmujących środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:

  • rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;
  • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
  • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

CO NIE JEST NOWĄ INWESTYCJĄ:

  • inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych;
  • nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

W ramach Działania będą mogły być realizowane również usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia:

  • nowego produktu lub usługi;
  • systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie;
  • zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, maszyn i urządzeń.

Ponadto będzie możliwość unowocześnienia wyposażenia niezbędnego 
do prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zakup maszyn, urządzeń) o prowadzenia prac inwestycyjnych w ramach przedsiębiorstwa.

Cele działania w zakresie OZE:

  1. zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez inwestycje w ochronę środowiska i odnawialne źródła energii;
  2. poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii.

Wysokość dotacji dla Mikro i Małych Firm w 2013 roku wynosi 50%.
Maksymalna kwota możliwej do otrzymania dotacji wynosi 750 tys zł kosztów kwalifikowanych.
Maksymalna wysokość projektu to 8 mln kosztów kwalifikowanych.

Planujesz budowę elektrowni fotowoltaicznej w województwie mazowieckim? Zapraszamy do kontaktu i przygotowania inwestycji.

Twój komentarz został pomyślnie wysłany. Dziękujemy!

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Kalkulatory

Promocje
w naszej firmie

Aktualności
z branży